Hvem er Utsiktens Venner?

Vi er en gjeng godt voksne personer fra Hole som ønsker at flest mulig bruker Krokskogen til rekreasjon.
Krokskogens royale utsikter har vi tatt under våre vinger og disse er:

Kongens Utsikt beliggende ca 1,5 km fra Kleivstua i retning NordVest.
Dronningens Utsikt ligger rett nord for, og ca 400m fra, Kleivstua.
Kronprinsens Utsikt ligger ved "Hangglider-rampa" ved vegen ca 700m før Kleivstua.

Aktive medlemmer:
Ola Ø. Hoel - ordstyrer
Torunn Bratli - kasserer
Randi Lehne
Kjell Sundøen

Sjur Langslet

 

Pensjonerte medlemmer:

Berit Skaug - tilbaketrukket rådgiver
Kristian Sundheim - tilbaketrukket rådgiver

Medlemmer som er gått bort:

Trygve Ellingsen -initiativtaker Død 2017

Hans Fekjær Død 2016

Ikke fullt så aktive medlemmer blir alle som går til Kongens Utsikt
og som tar med seg sitt søppel hjem igjen.

Har du lyst til å delta på våre dugnader, så send oss en e-post.